Literatura Mondo elstaras kiel la plej grava beletra esperanta revuo ĝis nun. Ĝi aperis en Budapeŝto en tri periodoj. La unuan numeron eldonis Teodoro Schwartz en oktobro 1922 kaj la lasta ero publikiĝis en aŭgusto 1949. Dum la tri epokoj, Kolomano Kalocsay kaj Julio Baghy estis la bazaj homoj, kaj apud ili aliaj kiel Ferenc Szilágyi, Jean Forge aŭ Ludoviko Totsche. La dua periodo de Literatura Mondo eble resumas la plej viglajn jarojn de la esperanta literaturo. Dum tiu ĉi intermondmilita tempo fondiĝis samnomita eldonejo, kiu aperigis 43 altnivelajn verkojn, kaj originalajn kaj tradukojn. Ĝi ankaŭ eldonis la Encicklopedio-n de Esperanto en la jaro 1933.

1947

Ĉefredaktoro: Kolomano Kalocsay
Redakta komitato: Ferenc Szilágyi, Ludoviko Tárkony, Gaston Waringhien
Ĉefkunlaboranto: Julio Baghy

Enhavtabelo
Jarkolekto 1947

1947-1/2 (januaro-februaro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1947-3/4 (marto-aprilo)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1947-5/6 (majo-junio)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1947-6/7 (julio-aŭgusto)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1947-8/9 (septembro-oktobro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1947-10/11 (novembro-decembro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron