Literatura Mondo elstaras kiel la plej grava beletra esperanta revuo ĝis nun. Ĝi aperis en Budapeŝto en tri periodoj. La unuan numeron eldonis Teodoro Schwartz en oktobro 1922 kaj la lasta ero publikiĝis en aŭgusto 1949. Dum la tri epokoj, Kolomano Kalocsay kaj Julio Baghy estis la bazaj homoj, kaj apud ili aliaj kiel Ferenc Szilágyi, Jean Forge aŭ Ludoviko Totsche. La dua periodo de Literatura Mondo eble resumas la plej viglajn jarojn de la esperanta literaturo. Dum tiu ĉi intermondmilita tempo fondiĝis samnomita eldonejo, kiu aperigis 43 altnivelajn verkojn, kaj originalajn kaj tradukojn. Ĝi ankaŭ eldonis la Encicklopedio-n de Esperanto en la jaro 1933.

1934

Ĉefredaktoroj: Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay
Responda Redaktoro: Ferenc Szilágyi kaj Vilmos Bleier
Presis: Gyula Bénik

Enhavtabelo
Jarkolekto 1934

1934-01 (januaro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1934-02 (februaro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1934-03 (marto-aprilo)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

 

1934-04 (majo)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1934-05 (junio)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1934-06 (julio)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1934-07 (aŭg-sep.)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

 

1934-08 (oktobro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1934-09 (novembro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1934-10 (decembro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron