Literatura Mondo elstaras kiel la plej grava beletra esperanta revuo ĝis nun. Ĝi aperis en Budapeŝto en tri periodoj. La unuan numeron eldonis Teodoro Schwartz en oktobro 1922 kaj la lasta ero publikiĝis en aŭgusto 1949. Dum la tri epokoj, Kolomano Kalocsay kaj Julio Baghy estis la bazaj homoj, kaj apud ili aliaj kiel Ferenc Szilágyi, Jean Forge aŭ Ludoviko Totsche. La dua periodo de Literatura Mondo eble resumas la plej viglajn jarojn de la esperanta literaturo. Dum tiu ĉi intermondmilita tempo fondiĝis samnomita eldonejo, kiu aperigis 43 altnivelajn verkojn, kaj originalajn kaj tradukojn. Ĝi ankaŭ eldonis la Encicklopedio-n de Esperanto en la jaro 1933.

1924

Responda redaktoro: D-ro Teodoro Schwartz
Redakta komitato: Julio Baghy, D-ro Kolomano de Kalocsay, Paŭlo de Lengyel, Paŭlo Balkányi, Karlo Bodó
Presis: Globo Presartinstituto A. S.

Enhavtabelo
Jarkolekto 1924

1924-01 (januaro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1924-02 (februaro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1924-03 (marto)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1924-04 (aprilo)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1924-05/06 (majo-junio)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

 

1924-07 (julio)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1924-08 (aŭgusto)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1924-09 (septembro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1924-10 (oktobro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1924-11 (novembro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron

1924-12 (decembro)
Elŝutu kiel PDF-dosieron